Zmiany personalne w firmie Agfa Sp. z o.o.
6 gru 2016 14:43

Agfa informuje, że Wojciech Pawłowski został mianowany dyrektorem generalnym Agfa Sp. z o.o. Wojciech Pawłowski jest absolwentem Instytutu Wysokich Napięć i Wielkich Mocy Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnoœciš elektroenergetyka. Dyplom Executive MBA uzyskał w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej z London Business School, Norwegian School of Economics and Business Administration. Karierę zawodowš rozpoczšł w ABB Industrial Components Sp. z o.o. jako inżynier sprzedaży. W ABB zajmował także stanowisko dyrektora ds. marketingu i logistyki oraz dyrektora ds. sprzedaży. Następnie pracował w Ferag Polska Sp. z o.o. jako kierownik ds. sprzedaży. W 2000 roku Wojciech Pawłowski objšł stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Klienta w Agfa Sp. z o.o., a następnie awansował na dyrektora operacyjnego spółki. Ukończył następujšce kursy i szkolenia: Promoting Leaders for Global Growth w ABB oraz Program for Manager Development w Fuqua School of Business, Duke University w USA. Specjalizuje się w zarzšdzaniu projektami, zarzšdzaniu procesami biznesowymi i implementacjš rozwišzań ERP w biznesie. Wojciech Pawłowski ma 35 lat. Jako ulubiony sposób spędzania czasu wolnego podaje turystykę górskš i wycieczki rowerowe. Ponadto fotografuje i interesuje się filmem. Natomiast Stefan Piotrowski został mianowany dyrektorem Działu Systemów Graficznych w Agfa Sp. z o.o. Stefan Piotrowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inż. telekomunikacji. Po ukończeniu studiów przez 4 lata był pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Karierę w biznesie rozpoczšł w przedstawicielstwie firmy Olivetti w Polsce, gdzie przez 4 lata pracował jako szef serwisu. Następnie zwišzał swojš karierę zawodowš z firmš Agfa i przez 5 lat był współwłaœcicielem firmy reprezentujšcej Dział Systemów Graficznych Agfa w kraju. Po otwarciu oddziału firmy Agfa w Polsce, od 1995 roku Stefan Piotrowski zajmował stanowisko dyrektora handlowego w Dziale Systemów Graficznych Agfa Sp. z o.o. W czasie wolnym chętnie uprawia windsurfing i narciarstwo. Żonaty, jedna córka i dwóch synów. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa