Zmiany personalne w firmie Reprograf
6 gru 2016 14:42

Firma Reprograf poinformowała, że z dniem 1 wrzeœnia br. dotychczasowy dyrektor sprzedaży Wojciech Macišg objšł stanowisko dyrektora finansowego, natomiast za sprzedaż będzie odpowiedzialny Tadeusz Figurski, który rozpoczyna pracę w firmie. Właœcicielka firmy Reprograf Jolanta Kurowiak podkreœla, że te zmiany personalne wraz z nowš siedzibš przyczyniš się do jeszcze lepszej obsługi klientów oraz wykreowania nowego wizerunku firmy na polskim rynku poligraficznym. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

error: Kopiowanie zabronione!
cript>