Zmiany w kierownictwie Agfa Sp. z o.o.
6 gru 2016 14:43

Agfa informuje, że z dniem 10 czerwca br. Marek Pułtorak przestał pełnić obowišzki dyrektora generalnego oraz dyrektora Działu Systemów Graficznych w firmie Agfa Sp. z o.o. Od dnia 11 czerwca br. obowišzki dyrektora generalnego zostały tymczasowo powierzone dyrektorowi operacyjnemu Agfa Sp. z o.o., Wojciechowi Pawłowskiemu, natomiast obowišzki dyrektora Działu Systemów Graficznych tymczasowo przejmuje Stefan Piotrowski, dotychczasowy dyrektor handlowy.