Zmiany w zarzšdzie firmy Ecco-Papier
6 gru 2016 14:42

Jak się dowiedzieliœmy, dotychczasowy prezes Ecco-Papier Sp. z o.o. Andrzej Lach zrezygnował z pełnienia tej funkcji i odchodzi z firmy. W dniu 6 wrzeœnia br. udziałowcy firmy podjęli decyzję o powołaniu nowego dwuosobowego zarzšdu spółki Ecco-Papier. W jego skład weszli Fred Schenker oraz Mariusz Siwak, piastujšcy również funkcję dyrektora ds. sprzedaży papierów graficznych. Do œcisłego kierownictwa firmy należš również: Jarosław Baryluk Đ dyrektor ds. sprzedaży papierów biurowych, Piotr Miœ Đ dyrektor finansowy oraz Krzysztof Dudziński Đ dyrektor ds. logistyki i IT. IZ