Zmiany w zarzšdzie Mercator Poligrafia SA
6 gru 2016 14:42

Z dniem 31.10.2001 r. decyzjš walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Mercator Poligrafia w Krakowie powołany został nowy skład zarzšdu. Piotr Żyznowski (akcjonariusz spółki) objšł funkcję prezesa zarzšdu, a Bogusław Kiszka (ostatnio członek zarzšdu) objšł funkcję wiceprezesa zarzšdu. Mercator Poligrafia przystosowuje organizację i sposób działania do dynamicznych zmian w œrodowisku gospodarczym. Realizacji tego celu sprzyjać będzie możliwoœć wyłšcznego oferowania przez Mercator Poligrafia w Polsce arkuszowych offsetowych maszyn produkcji czeskiej (DST/Grafitec), znanych pod sprawdzonš markš Polly. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>