Zmieniajmy razem sposób myślenia i działania na rzecz środowiska – część II
30 sie 2019 13:10

Jednym z największych współczesnych problemów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych stają się ciągle kurczące się zasoby naturalne i coraz większa ilość generowanych odpadów. Na szczęście zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zyskują dla firm coraz większe znaczenie. Stale rośnie światowy popyt na produkty zoptymalizowane pod kątem ekologii. Wielu producentów marek podjęło zobowiązanie dotyczące zrównoważonego rozwoju w sensie holistycznej odpowiedzialności i stara się optymalizować swoje produkty, a tym samym zaznaczać udział w działaniach proekologicznych. To te firmy wyznaczają trendy rynkowe.

Oznaczenie środowiskowe Cradle to Cradle oznacza wyjście poza schematy, a procedura certyfikacyjna opiera się na pięciu kryteriach, którymi są:

– konsekwentne stosowanie materiałów bezpiecznych dla człowieka oraz środowiska pod względem toksykologicznym,

– używanie wyłącznie materiałów nadających się do przerobu wtórnego w cyklach biologicznych i technologicznych, 

– stosowanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla,

– odpowiedzialne gospodarowanie zasobami wodnymi, 

– strategiczne, społeczne zobowiązanie przedsiębiorstw do zachowania zasad odpowiedzialności społecznej.

Jak to jest w przypadku farb drukarskich?

Aby uzyskać certyfikat Cradle to Cradle, farby drukarskie, lakiery i środki pomocnicze powinny zawierać surowce odnawialne lub być produkowane na ich bazie. W zależności od oznakowania ekologicznego farby muszą spełniać określone kryteria względem składu surowcowego. 

Szeroki asortyment produktów hubergroup bazuje na olejach roślinnych ze źródeł odnawialnych i spełnia kryteria odfarbiania zgodnie z metodą INGEDE 11 oraz zaleceniami Europejskiej Rady ds. Makulatury.

Przy produkcji uwzględniamy zarządzanie energią, ponieważ przejście na odnawialne źródła energii (słońce, wiatr, woda) jest nieuniknione w rozumieniu zrównoważonego rozwoju i pozwala na kompensację emisji dwutlenku węgla. 

Odpady powstające podczas produkcji lub też po zużyciu produktu są kolejnym ważnym kryterium. Wprowadzanie odpadów w cykl obiegowy jest zasadne zarówno pod kątem ekologicznym, jak i ekonomicznym. W procesie recyklingu cenne surowce jak np. celuloza mogłyby być powtórnie używane, a jedynie odpadki resztkowe niepodlegające powtórnemu przerobowi musiałyby być utylizowane. Chroni się w ten sposób źródła pochodzenia surowców i redukuje ilość odpadów. 

Certyfikat Cradle to Cradle można uzyskać na jednym z pięciu poziomów: bazowym, brązowym, srebrnym, złotym i platynowym. Stopnie te oznaczają, jak dalece wytwórca spełnia kryteria wyznaczone przez Instytut. 

Dla producenta, który może się posługiwać nadanym oznakowaniem Cradle to Cradle, nie oznacza to, że nie jest zobowiązany do dalszego ulepszania swoich produktów. Co dwa lata odbywa się bowiem recertyfikacja.

Hubergroup otrzymał certyfikat Cradle to Cradle na produkowane farby i lakiery na 3 poziomach: brązowym, srebrnym i złotym.

Aktualne certyfikaty Cradle to Cradle dla naszych farb i lakierów:

– Brązowy dla szerokiego spektrum farb triadowych i specjalnych Eco-Offset Inks Premium takich jak: RESISTA COFREE RS250/RS260, ALPHA COFREE low tack AP350, ALPHA COFREE intense AP363, QU! CKFAST COFREE QF250 i QF260 oraz CRSmax QX77XX

– Srebrny 

– dla farb arkuszowych konwencjonalnych ALPHA Toy AP361 

– dla lakierów olejowych i dyspersyjnych PRINTLAC COFREE MATT L9315, PRINTLAC COFREE GLOSS L9515, ACRYLAC GLOSS G1000, ACRYLAC HIGHGLOSS G1100, ACRYLAC SEMIMATT M2100, ACRYLAC MATT EXTRA M2300, ACRYLAC SPECIAL PCS GLOSS S1110, ACRYLAC SPECIAL PCS SEMI MATT S2120, ACRYLAC SPECIAL PCS MATT S2210, ACRYLAC SPECIAL PCS MATT EXTRA S2310 

– dla farb niskomigracyjnych do opakowań spożywczych MGA NATURA MGA5150 i MGA CORONA MGA5100 

– dla lakierów dyspersyjnych niskomigracyjnych ACRYLAC-MGA GLOSS MGA1000, ACRYLAC-MGA FOIL GLOSS MGA1105, ACRYLAC-MGA HIGHGLOSS S single sided MGA1400, ACRYLAC-MGA SPECIFIC BARRIERE GLOSS MGA9003

– Złoty dla serii farb arkuszowych Eco Offset Ink Superior ALPHA viva AP999

Wszystkie certyfikaty dostępne są na stronie Cradle to Cradle Products Innovation Institute lub też w oddziałach naszej firmy. 

Posiadanie certyfikatu jest dla nas swoistym zobowiązaniem na przyszłość i określeniem proekologicznego kierunku działania firmy. Świadomość tę chcemy także przenieść na naszych klientów. Tylko działając razem możemy zadbać o nasze zdrowie i środowisko naturalne.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany