Znaczšce kontrakty Feraga we Francji
6 gru 2016 14:41

Ferag France Đ francuska filia szwajcarskiego koncernu Đ podpisał ostatnio trzy poważne kontrakty na dostawę urzšdzeń. Przedsiębiorstwo Snil Fleurines (Oise) zakupiło pierwszy we Francji bęben tnšcy SNT-U, który został zainstalowany na wyjœciu 48-stronicowej maszyny rotacyjnej Heidelberga. Z kolei lŐImprimerie Nationale wybrała konfigurację, która zostanie zainstalowana przy 64-stronicowej maszynie KBA. Efektywnoœć obróbki końcowej w linii zwiększy się dzięki przenoœnikom UTR Feraga współpracujšcym z urzšdzeniami do układania w stos firmy MŸller Martini oraz dwóm bębnom tnšcym SNT-U połšczonym z układakami stosu Segbert. Produkty będš następnie kolejno przesyłane do urzšdzenia wkładkujšcego firmy Sitma, do wišzarki paczek Feraga i do urzšdzeń paletujšcych MŸller Martini. Trzecie zamówienie dotyczyło modernizacji działu ekspedycji dziennika ăLe MondeÓ, która będzie przeprowadzana we współpracy z firmš Sitma. Na podstawie ăCaractereÓ nr 541 z 13.02.01 opracowała IZ