Zrównoważone etykiety
6 gru 2016 14:59

Wpływ produkcji etykiet i opakowań na środowisko naturalne ma coraz większe znaczenie dla podejmowania przez klientów decyzji przy wyborze odpowiedniej metody dekoracji produktu. Wiele drukarń zajmujących się produkcją etykiet zmaga się z pytaniem: jak reagować na wymagania klientów, pytających o ekologiczność produktów? Etykiety odgrywają kluczową rolę w sprzedaży i marketingu produktów. Tymczasem rosnąca troska o środowisko naturalne, w połączeniu z widocznością etykiet, doprowadziła do wzrostu liczby wniosków od klientów i interesariuszy o wgląd w obciążenia środowiskowe wytwarzanych etykiet. Równolegle do tego trendu rosnąca liczba graczy sektora FMCG umieszcza zrównoważony rozwój w swoich modelach biznesowych. Z inicjatywy stowarzyszenia FINAT dwie wiodące organizacje branżowe zrzeszające społeczność producentów etykiet – TLMI i FINAT połączyły siły w projekcie mającym na celu ukierunkowanie sektora i sporządzenie zharmonizowanego dokumentu z wytycznymi procesów LCA (z ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia). Liderka projektu i konsultantka, Anne Gaasbeek z PRé sustainability consultants w Holandii wyjaśnia, dlaczego LCA jest istotne. Wgląd w ekologiczną wydajność Coraz więcej przedstawicieli sektora FMCG prosi dostawców o zapewnienie wglądu w oddziaływanie produkowanych etykiet na środowisko. Zaczynają od ich największych i najbardziej widocznych dostawców w łańcuchu dostaw, ale to tylko kwestia czasu, zanim zaczną również patrzeć na praktyki zrównoważonego rozwoju u mniejszych producentów etykiet samoprzylepnych. Ważni gracze w branży samoprzylepnej już uznali zalety proaktywnego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Jest to dla nich okazja do odróżnienia się od konkurencji i rozpoczęcia długofalowej współpracy z markami, by pomóc im zmniejszyć ich wpływ na środowisko i strumienie odpadów. Korzystaj z oceny cyklu życia Często pierwszym krokiem dla firm w tym procesie jest uzyskanie wglądu w zakres ekologiczności produktów. Jednym z najlepszych sposobów wykazania, w jaki sposób radzą sobie pod względem oddziaływania na środowisko, jest ocena cyklu życia (LCA). LCA jest powszechnie uznawaną, naukową metodą pomiaru wpływu na środowisko. Uwzględnia cały cykl życia produktu, od produkcji surowców do ostatecznej utylizacji produktu na koniec jego życia. W ten sposób można zapewnić, że potencjalny wpływ nie jest przenoszony z jednego etapu cyklu życia produktu do drugiego. To sprawia, że firmy są bardziej świadome i posiadają wiedzę, jaki wpływ może mieć produkt przed jego wytworzeniem i/lub później – co do tej pory mogło być pomijane. Gdzie jesteś i co możesz poprawić Jeśli chcesz coś zmienić, najpierw musisz zrobić odpowiednie pomiary. Nie można określić, dokąd się zmierza i co chce się robić w przyszłości, jeśli nie jest się świadomym swojego status quo. LCA jest ważne, ponieważ daje wgląd w środowiskowe hot-spoty i wiedzę o tym, gdzie istnieje możliwość poprawy. Jest ono stosowane w przemyśle etykiet samoprzylepnych, między innymi, jako narzędzie marketingowe, aby sterować rozwojem produktów oraz rozwijać kluczowe wskaźniki wydajności. LCA nie jest doskonałe i może być złożonym procesem, jednak jest to jedyny naukowo potwierdzony sposób pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko. Po rozpoczęciu pomiaru LCA zapewni ramy, które powiedzą ci, gdzie jesteś i przedstawi sposoby, dzięki którym możesz się rozwijać w przyszłości. Te spostrzeżenia mogą być wykorzystane w komunikacji z klientami, rozwoju produktów i do sporządzania raportów CSR. Ujednolicone procesy LCA dla sektora produkcji etykiet Obierając różne podejście do tej samej metody obecnie różne podmioty z sektora produkcji etykiet, w celu określenia swojego wpływu na środowisko, decydują się na analizę LCA lub orientują się co do przydatności LCA dla swoich firm. Zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze etykiet samoprzylepnych może być to trochę zniechęcające. Biorąc to pod uwagę, stowarzyszenia TMLI i FINAT połączyły się w celu opracowania przedkonkurencyjnego, zharmonizowanego LCA dla tego sektora w celu lepszego dostosowania przemysłu w odniesieniu do tego ważnego procesu. Opracowane narzędzia zawierają: n dokument zawierający wytyczne, które opisują, czym jest LCA i jak może być wykorzystywane w firmach; n przegląd stanu techniki i praktyki, z wyszczególnieniem, jak i kiedy LCA jest wykorzystywane w branży produkcji etykiet; n dwa studia przypadków, które pokazują środowiskowe hotspoty w całym łańcuchu dostaw typowego papieru i etykiet samoprzylepnych z folii PP oraz możliwości poprawy; n zharmonizowane podejście sektora, dające zalecenia co do sposobu przeprowadzenia LCA dla etykiet samoprzylepnych i wskazówki na temat źródeł danych. Narzędzia te są dostępne dla wszystkich członków TLMI i FINAT. Stanowią one pierwszy krok w kierunku tworzenia LCA bardziej dostępnego dla firm członkowskich, a także przyczynią się do uniknięcia sytuacji, w której członkowie FINAT i TLMI wysyłają sprzeczne wiadomości, ponieważ posługują się różnymi metodologiami LCA. Współpraca FINAT i TLMI ma na celu ustanowienie przedkonkurencyjnego punktu wyjścia dla wszystkich firm członkowskich i w żaden sposób nie pretenduje do nadawania identyfikacji określającej, które etykiety samoprzylepne mają lepszą ogólną wydajność dla środowiska. Ekorozwój to idea, która jest i będzie istotna. Zamiast czekać na realizację metody LCA we własnej firmie do momentu, kiedy stanie się to koniecznością, warto rozpocząć te prace już dziś. Działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i metoda LCA uwzględnione w programie firmowym mogą naprawdę pomóc w przygotowaniu firmie silnej przyszłości. Na podstawie artykułu z blogu Anne Gaasbeek z firmy Pré consultants opracowała AP