Emballage 2010 – inteligentnie, innowacyjnie, ekologicznie – część I

mgr inż. Marian Feldman

Pomimo światowej recesji gospodarczej światowy rynek opakowań, który w r. 2007 był szacowany na 578 miliardów dolarów USA (422 miliardy euro), rok później odnotował wzrost o 1,2%, a w 2009 – według szacunków WPO Światowej Organizacji Opakowaniowej – miał osiągnąć poziom 560 miliardów dolarów USA. Opakowania przyjazne środowisku, których wartość w r. 2009 szacowano na 88 miliardów dolarów USA, mają osiągnąć w 2014 r. wartość 170 miliardów dolarów USA.

Pakuj inteligentnie

39. z kolei Międzynarodowa Wystawa Opakowań „Emballage
2010”, której hasłem było „PACK SMART”, czyli „pakujcie inteligentnie”, odbyła się na terenach wystawowych Paris Nord Villepinte w Paryżu w dniach 22 -25 listopada 2010 r. Według oficjalnego katalogu, wzięło w niej udział 1802 wystawców z 47 krajów świata, z czego 47% stanowiło 854 wystawców francuskich; kolejnymi najliczniej reprezentowanymi nacjami byli Włosi (222) oraz Niemcy (163). Wystawę odwiedziło około 85 000 gości.
Ofertę rozlokowano w 3 halach wystawowych. W hali nr 4 prezentowane były maszyny do pakowania napojów i innych produktów płynnych oraz maszyny i urządzenia do znakowania, kodowania i etykietowania opakowań. W hali nr 5a wystawiono maszyny do pakowania artykułów spożywczych, wyrobów do
ochrony zdrowia i kosmetyków oraz opakowania transportowe i maszyny opakowaniowe. W hali nr 6 demonstrowane były opakowania do kosmetyków i wyrobów do ochrony zdrowia, do
artykułów luksusowych i spożywczych, inne opakowania oraz materiały opakowaniowe, a także etykiety i urządzenia do ich wyrobu: od prepressu, przez druk, po uszlachetnianie. W ostatniej z wymienionych hal znajdowały się także pawilony narodowe, np. turecki, w którym pod egidą Sekretariatu Generalnego Eksporterów ze Stambułu swą ofertę zaprezentowało 29 wystawców. Hala wystawowa nr 3 poświęcona została całkowicie problemom logistyki i transportu wewnętrznego.

Pakuj innowacyjnie

Przy wejściu do hali nr 6 zaprezentowano specjalną ekspo-zycję o nazwie PACK INNOVATION, składającą się z zespołu
gablot i powierzchni wystawowych, na których prezentowane
były nowości w dziedzinie opakowań. Komitet złożony ze specjalistów z branży opakowań, a także dziennikarzy i projektantów, 27 września dokonał preselekcji nowych wyrobów zgłoszonych przez wystawców. Wybierano rozwiązania przyjazne dla środowiska, korzystne dla indywidualnego konsumenta i korzystne ekonomicznie. Z 243 nowych wyrobów, zgłoszonych przez wystawców w okresie od 1 lipca do 25 września 2010 r., wybrano 109. Spośród nich, w trakcie dwutygodniowego głosowania (10-25 października) przez członków komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli prasy gospodarczej, wybrano 48 innowacji, które ostatecznie trafiły na ekspozycję na stoisku PACK INNOVATION na Emballage.
Preselekcja ujawniła trzy następujące tendencje w dziedzinie opakowań:
n     innowacje, dla których bodźcem był kryzys gospodarczy, wykazują, że opakowanie stanowi kluczowy czynnik sukcesu w strategii zrównoważonego rozwoju;
n     przemysł spożywczy i przemysł środków ochrony zdrowia są stymulatorami rynku;
n     prywatne marki zapewniają identyczną liczbę innowacji jak wyroby luksusowe.
60% oficjalnie ogłoszonych innowacji dotyczyło głównie aspektu ekonomicznego (to naturalne w warunkach panującego kryzysu), podczas gdy w 24% uwzględniono czynnik ludzki, a w 16% aspekt ochrony środowiska. W rozwiązaniach proekologicznych zwracano uwagę na efektywność energetyczną, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i czystość technologii produkcji. Wygoda użytkowania, bezpieczeństwo, higiena, względy ergonomiczne i emocjonalne także odgrywały istotną rolę. Najwięcej innowacji dotyczyło opakowań na artykuły spożywcze i napoje, ale także sektor środków ochrony zdrowia okazał się bardzo dynamiczny. Szczegółowy opis innowacji zamieścimy w Opakowaniu 2/2011.

Pakuj ekologicznie

W drugim końcu hali nr 6, niedaleko wschodniego wejścia do tej hali, znajdowała się bardzo specyficzna ekspozycja o nazwie EMBALLAGE IN GREEN (opakowania na zielono), poświęcona w całości problematyce zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do opakowań. Składała się ona z 3 części. Pierwszą z nich było studio telewizyjne ‘emballage-TV”, które codziennie w godzinach od 10 rano do 17 nadawało wywiady ze specjalnymi gośćmi i zwykłymi zwiedzającymi, prezentowało dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju opakowań i innowacji związanych z ochroną środowiska, a także sprawozdania o stosowaniu i oszczędności materiałów dostarczane przez różne stowarzyszenia przemysłowe, takie jak ELIPSO – Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Opakowań z Tworzyw Sztucznych i Opakowań Giętkich, Pôle EMBALLAGE BOIS – Stowarzyszenie Producentów Opakowań Drewnianych, itp.
Drugą część ekspozycji o nazwie INCREDIBLE PACKAGING stanowił przegląd godnych szczególnej uwagi oraz niezwykłych opakowań, zebranych z całego świata przez studentów uczelni STRATE COLLEGE DESIGNERS.
Ale najbardziej oryginalna była trzecia część o nazwie RECYCLING FOREVER, zaprojektowana przez znanego francuskiego projektanta Fabrice Peltiera (pisaliśmy o nim na łamach czasopisma Opakowanie nr 2/2009 s. 44), stanowiąca las o powierzchni
150 m2 ze 100 drzewek – choinek świątecznych, wykonany w całości z poużytkowych pudeł tekturowych i butelek z tworzyw sztucznych. Wokół drzewek ze zrecyklingowanych materiałów wystawione były fotele i krzesełka z odpadów opakowaniowych, jak również inne przedmioty wykonane z poużytkowych opakowań.
Podobne drzewka, zdemontowane i zapakowane do tekturowych pudeł, przeznaczone do łatwego samodzielnego montażu, były sprzedawane po 69 euro; każdorazowo 2 euro ze sprzedaży trafiało na fundusz zbierający środki na sadzenie nowych drzew leśnych i ochronę lasów.

Pakuj z wizją

Imprezą towarzyszącą wystawie była konferencja techniczna, a właściwie czterodniowy (22-25 listopada) cykl konferencji technicznych o nazwie PACK VISION, na których codziennie prezentowano referaty (łącznie aż 77!) poświęcone tematowi „Zoptymalizujcie wasz proces pakowania” i obejmujące tematykę automatyzacji, kompletnych linii pakujących, wzornictwa opakowań jako środka do osiągnięcia powodzenia produktu na rynku, wpływu opakowania na zachowanie się konsumentów, koncepcji ekologicznych w świetle zrównoważonego rozwoju oraz tendencji i wizji przyszłościowych w dziedzinie opakowalnictwa we Francji i innych krajach.
Imprezą towarzyszącą była też konferencja techniczna i wystawa PACKFORUM®, zorganizowana przez firmę SEALED AIR, której otwarcie nastąpiło 23 listopada 2010 r. w znajdującym się w pobliżu terenów targowych budynku firmy na terenie miasteczka Roissy. Ekspozycja obejmowała: ultra cienką folię kurczliwą typu Cryovac ® CT-301 o grubości 7 mikrometrów i własnościach typowych dla folii o grubości 13-15 mikrometrów, a także maszyny do jej przerobu, w tym maszynę Shanklin®Triumph, automatyczną maszynę formującą, napełniającą i zamykającą opakowania z wydajnością do 60 opakowań/min. z tunelem obkurczającym typu T-71E. Była to ekspozycja podobna do tej, jaką na Targach TAROPAK 2010 w Poznaniu przedstawiła firma Sealed Air Shrink Packaging (opisana w czasopiśmie Opakowanie nr 8/2010 s. 76). cdn.