P3 – nowość Mark Andy z serii Performance

Przemysław Polkowski

Podczas odbywających się na początku grudnia ub.r. targów Labelexpo India firma Mark Andy zaprezentowała najnowszą maszynę z serii Performance – model P3. Producent skonstruował tę maszynę dla klientów, którzy koncentrują swoją produkcję głównie na etykietach samoprzylepnych. W branży flekso marże przy tego rodzaju produktach są bardzo niskie, tak więc kluczowe dla tego rynku jest inwestowanie w oszczędne rozwiązania, w możliwie najlepszej relacji cena/jakość. Nowa maszyna Mark Andy doskonale wpisuje się w potrzeby tego typu klientów.

Maszyna P3 korzysta z większości nowatorskich rozwiązań dotyczących zespołu drukującego zastosowanych w maszynach P5 i P7, które w sposób zasadniczy przyczyniają się do redukcji odpadów (zarówno podłoża drukowego, farb, jak i form drukowych).
Od momentu pojawienia się serii Performance we wrześniu 2009 roku firma Mark Andy sprzedała już blisko 60 maszyn serii P na całym świecie, z czego dwie pracują już w Polsce.
Jedna sekunda może czynić wielką różnicę; wiedzą o tym sportowcy, gdzie np. na mecie kilkugodzinnego maratonu o zwycięstwie decyduje jedna sekunda. Przy konstruowaniu serii Performance zwrócono na to szczególną uwagę, wiedząc, że sekundy zaoszczędzone przy jednym zespole drukującym przekształcają się w minuty i godziny w odniesieniu do dnia pracy. Ta oszczędność czasu oznacza więcej kontraktów, więcej wydrukowanych prac, a ostatecznie większy zysk.
Mark Andy doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotne są te zaoszczędzone sekundy, dlatego poszukując nowych rozwiązań dla swych maszyn szczególną uwagę poświęcił sprawom narządu i zmian pracy. Kluczowe w tej kwestii są następujące rozwiązania: uproszczony zespół farbowy, beztrzpieniowe samopozycjonujące mocowanie cylindrów drukowych z precyzyjnym i powtarzalnym ustawieniem docisków, a także zastosowanie serwonapędów.

Zespół farbowy

Zespół farbowy i jego narząd w klasycznie skonstruowanych maszynach były źródłem niestabilnej jakości druku oraz strat czasu. Standardowy zespół farbowy wymaga licznych ustawień, m.in.: duktora do cylindra anilox, rakla do cylindra anilox oraz cylindra anilox do formy drukowej. Zmiana choćby jednego z tych ustawień oznacza zmianę w ilości podawanej farby, a tym samym zmianę kolorystyki odbitki. Dodatkowym problemem jest brak położeń referencyjnych, zatem są one zależne od drukarza. W związku z tym nie ma możliwości zapewnienia powtarzalności tych ustawień. Wszystko to powoduje, że narząd maszyny zabiera zbyt dużo cennego czasu, a jakość druku jest zależna w głównej mierze od drukarza.
Rozwiązania zastosowane we wszystkich maszynach serii Performance zarówno eliminują problem długiego narządzania zespołu farbowego, jak i w znacznym stopniu uniezależniają jakość odbitki od operatora maszyny. Zrealizowano to dzięki unikatowej konstrukcji zespołu farbowego: duktor, cylinder anilox oraz rakiel mocowane są w zespole farbowym za pomocą jednego ruchu w automatycznych jednoznacznych położeniach. Operator ma za zadanie jedynie załadować odpowiednie elementy zespołu i za pomocą jednej dźwigni zablokować wszystkie elementy. Rolą drukarza jest jedynie dostawienie cylindra formowego do cylindra anilox przy zastosowaniu precyzyjnych potencjometrów z podziałką. Eliminacja ustawień położeń pozostałych elementów, zwłaszcza rakla do cylindra anilox, daje gwarancję, że zespół farbowy będzie ustawiony w identyczny sposób za każdym razem i to w dużo krótszym czasie. Warto też zwrócić uwagę, że wszystkie maszyny serii P wyposażone są w system szybkiej wymiany kałamarzy farbowych. Dodatkowo dostępne są trzy pojemności kałamarzy, które w celu uproszczenia i przyspieszenia wymiany farby mogą być pokryte teflonem.

Cylindry drukowe

Kolejny proces powodujący straty czasu to mocowanie cylindrów drukowych i ustawienie poprawnych docisków. Konwencjonalna maszyna zawiera cylinder drukowy, bagnet montażowy oraz mocowania bagnetowe z regulacją docisku. Pomijając czas niezbędny na montaż tych elementów, drukarz musi wypozy-
cjonować położenie obrazu formy drukowej względem wstęgi. Kolejny etap to ustawienie docisków, które w większości maszyn konwencjonalnych jest o tyle kłopotliwe, że zmiana docisków pomiędzy formą a podłożem powoduje zmiany w dociskach pomiędzy formą a aniloksem. Dlatego konieczna jest kilkakrotna weryfikacja, powodująca straty materiału i czasu. Z powodu braku punktów referencyjnych problemem jest także powtórzenie tych ustawień przy ponownym druku pracy. Seria Performance eliminuje te problemy. Po pierwsze bagnet montażowy wraz z mocowaniem bagnetowym zostały zastąpione przez beztrzpieniowy system montażu formy drukowej (na końcach każdego cylindra formowego znajdują się talerze montażowe). Mocowanie cylindra formowego polega jedynie na położeniu go na stacji drukowej i za pomocą jednego przycisku zablokowanie go na zespole drukującym. Unikatowa konstrukcja cylindrów drukujących oraz zespołu drukującego automatycznie ustawia go w poprawnej pozycji. Jeżeli wcześniejsza praca była drukowana na tym samym podłożu lub podłożu o tej samej grubości, potrzebna będzie ewentualnie jedynie drobna korekta docisku, nawet jeżeli zmieniamy obwód cylindra drukowego. System montażu zapewnia dodatkowe korzyści. Wałek drukowy spoczywa na dwóch krzywkach, których konstrukcja umożliwia zmianę docisku pomiędzy cylindrem formowym a dociskowym bez zmiany docisku pomiędzy cylindrem formowym a aniloksem. Patrząc na tabele porównujące czasy narządu łatwo zauważyć, że redukcja czasu narządu w porównaniu z klasycznymi maszynami fleksograficznymi może wynosić nawet 70 proc.

Technologia serwo

Technologia serwo ciągle zyskuje na popularności w maszynach fleksograficznych i jest bliska osiągnięcia statutu standardu. Jednakże maszyny fleksograficzne napędzane silnikami serwo różnią się sposobem zaimplementowania w nich serwomotorów. Odpowiednio skonstruowana maszyna serwo może zdecydowanie zredukować ilość odpadu podłoża drukowego. Najnowsze maszyny konstruowane są w taki sposób, że na każdy zespół drukujący przypadają oddzielne serwomotory. Największe zyski przy narządzie zapewniają jednak rozwiązania, w których napęd cylindra formowego jest zupełnie niezależny od napędu cylindra dociskowego (wstęgi). Daje to możliwość skracania bądź wydłużania rysunku niezależnie na każdym zespole drukującym. Z punktu widzenia zaoszczędzonego czasu najważniejsze jest natomiast, że takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie systemu preregistra, który pozwala na ustawienie wstępnego pasowania wszystkich form drukowych zupełnie bez straty zadrukowywanego materiału. Dodatkowo zyskujemy cenny czas, który w klasycznie skonstruowanej maszynie stracilibyśmy na zatrzymanie maszyny, skontrolowanie pasowania, przestawienie cylindrów w odpowiednie położenie zębatek i ponowny start. W rzeczywistości system preregistra jest w dużej mierze uzależniony od jakości montażu form drukowych na cylindrze. Zakładając, że ten proces wykonany jest poprawnie, drukarz dokonuje jedynie minimalnej korekty pasowania, aby osiągnąć zakładany cel. Warto zwrócić uwagę, że preregister pomaga zapewnić wyrównanie czasu narządu pomiędzy drukarzami, gwarantując stabilną jakość druku.

Oszczędności materiałowe i jakość druku

Maszyny serii Performance oszczędzają nie tylko czas, ale i materiały. Na szczególną uwagę zasługuje tu bardzo krótka ścieżka przebiegu wstęgi (1,35 metra między zespołami), osiągnięta dzięki zastosowaniu lampy UV bezpośrednio nad termostatowanym cylindrem dociskowym. Takie rozwiązanie powoduje, że przy zastosowaniu systemu coldfoil ścieżka materiału z naniesionym klejem do lampy UV jest bardzo krótka, co w rezultacie daje doskonałą jakość (klej nie wsiąka w podłoże drukowe).
Jak zdążyli już zaobserwować klienci, dzięki cylindrowi dociskowemu o dużej średnicy w połączeniu z bardzo precyzyjną regulacją docisku jakość punktów rastrowych jest bardzo dobra, przy znacznie zmniejszonym w stosunku do maszyn klasycznych przyroście punktu.
Na uwagę zasługuje również wydajny autoregister, który niezależnie od liczby drukowanych kolorów wymaga tylko jednej marki drukowanej na jednym zespole. System jest tak dopracowany, że np. dla pracy czterokolorowej wystarcza mniej niż 3 metry materiału. Maszyny pozwalają na druk cylindrami o obwodzie od 140 mm, który pozwala zredukować wielkość matryc drukowych, we fleksografii stanowiących podstawowy koszt. Należy również pamiętać o wymiennych płytkich kałamarzach, które umożliwiają druk już ze 160 gramami farby dla maszyny o szerokości druku 330 mm.
Reasumując: maszyny serii Performance pozwalają zarówno zredukować do minimum czas narządu, jak i zdecydowanie ograniczyć straty materiałowe. To powoduje rosnące zainteresowanie rynku tymi rozwiązaniami.